PKK

Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Badan Penyantun Sutrisno
Ketua Tukiyah
Sekretaris Katiah
Bendahara Winarsih
Pokja I
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota

Misnah
Siti Zubaidah
Siti Aisyah
Siti Wahidah
Pokja II
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota    

Siti Amanah
Juarini
Marlina
Nor Aziah
Pokja III
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota

Siti Fatimah
Dwi Hening Rahayu
Nor Latifah
Kasriah
Pokja IV
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota

Dewi Sri Handayani
Eka Susanti
Sumiati
Kiki Andriani