BPD

Susunan Kepengurusan BPD Desa Puntik Dalam  sebagai berikut :

1 Ketua Amir
2 Wakil Ketua Supriadi
3 Sekretaris Katiah
4 Anggota Wagino
5 Anggota Sujaelono
AMIR
KETUA BPD PUNTIK DALAM